Petangeske

Laatste versoepelingen 26 juni 2021

Met ingang van heden 26 juni 2021 zijn de laatste versoepelingen van kracht. 
Voor onze vereniging betekent dit:

- Sporten mag weer door iedereen.
- Tijdens het sporten hoeft geen onderlinge afstand meer gehouden worden.
- Bezoekers zijn weer van harte welkom, mits 1,5 mtr van elkaar.
- De verplichting om een mondkapje te dragen eindigt per heden.
- Tijdens slechte weersomstandigheden kan er weer binnen worden gespeeld. Of dit zal gebeuren, wordt in onderling overleg bepaald door de wedstrijdleider van dienst. Uitgangspunt in de periode april -oktober blijft: 'buiten spelen'.
- We gebruiken weer de normale openings- en sluitingtijden.

Voorzorg:
Bent u ziek, flink verkouden of grieperig, dan blijft u natuurlijk thuis en laat u testen.

Wij hopen dat iedereen zich weer veilig genoeg voelt om te komen spelen.
En wilt u een mondkapje dragen of op 1.5 mtr van uw medespelers blijven, omdat u het toch nog niet safe genoeg vindt: dat  mag natuurlijk altijd!

Gratis sponsormogelijkheid door Sponsorkliks

De commissie Sponsoring heeft de mogelijkheid geopend dat leden en iedereen die JBV Petangeske een warm hart toedraagt hun (extra) steun ook daadwerkelijk kunnen bieden. Dit kost niets. Het enige dat wij u vragen is om uw aankopen in een webwinkel te doen via de Sponsorklikspagina van JBV Petangeske.

Lees meer

Lockdown verlengd

Het kabinet heeft besloten de huidige strenge Lockdown te verlengen tot en met 9 februari. Zij hoopt hiermee dat het aantal besmette mensen snel terugloopt. Ook de start van het vaccinatieprogramma moet er aan mee werken om de besmetting snel onder controle te krijgen. Een aantal strengere maatregelen, zoals met name het instellen van een avondklok, houdt het kabinet nog achter de hand.
Wij kunnen nog niet overzien wat voor consequenties dit verder voor onze vereniging heeft. Het bestuur komt zo snel mogelijk in vergadering bijeen, maar mag dit pas doen aan het eind van de strenge Lockdown. We hopen dat we onze vergadering op 9 februari gewoon kunnen houden.
Ook de NJBB beraadt zich op dit moment over de consequenties, die de Lockdown heeft. Hierbij wordt natuurlijk nauwgezet gekeken naar de gevolgen voor de NPC, maar ook voor het overige sportaanbod. Zij zullen de verenigingen de komende tijd hiervan op de hoogte stellen.
Voor nu kunnen we u allen alleen een uitstekende gezondheid toewensen en hopen dat u zich zo strikt mogelijk aan de maatregelen zult blijven houden. We vertrouwen op een zonniger toekomst.

Petangeske

Eerder aangekondigde stop verder uitgebreid

Het bestuur heeft in haar laatste buitengewone vergadering noodgedwongen moeten besluiten om alle activiteiten van onze vereniging tot nader bericht stil te leggen. De uitbreiding van het grote aantal COVID-19 besmettingen, zowel landelijk als zeker ook in onze provincie, maakte het voor ons onmogelijk om per 1 november te heropenen. De gezondheid van onze leden, van wie het overgrote deel in de risicogroep, maakt dit besluit onontkoombaar. Ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid speelt hierin mede een rol.
Uit de berichten van het laatste persmoment van Rutte en De Jonge kunnen we concluderen dat de sluiting nog wel tot begin december kan duren. We kunnen hierdoor geen einddatum noemen, maar zullen de leden via een persoonlijk bericht en deze website onmiddellijk op de hoogte stellen, zodra een datum voor heropening bekend is.

Petangeske

Belangrijk nieuws over toernooien

Beste lezer,

Op allerlei mediakanalen wordt aangekondigd dat alle toernooien bij Petangeske weer doorgaan.
Gelet op de maatregelen die we dienen te nemen in verband met het coronavirus, is dit echter nog niet 100% zeker. Dit geldt zeker ook voor de Brabantse Wal Masters.
Het bestuur en de diverse commissie doen hun uiterste best om alle zaken ‘normaal’ te laten verlopen, maar enig voorbehoud dienen we beslist te maken.
Het coronavirus stelt ons voor lastige dilemma’s.
De grootste problemen doen zich niet voor tijdens de wedstrijden op zich. Maar doen zich voor als wedstrijden zijn afgelopen.
Zodra spelers klaar zijn met hun wedstrijd, worden ze per direct gerekend onder de noemer ‘toeschouwers’. Toeschouwers dienen 1,5 mtr. afstand van elkaar te houden en de enorme opdracht waar we ons voor gesteld zien, is of we deze 1,5 mtr afstand kunnen garanderen.
Houdt u de berichtgeving hierover in de gaten a.u.b.!

Petangeske

Speelmogelijkheden per 1 juni

Beste bezoekers,

Met ingang van 2 juni  heropent Jeu de Boules Vereniging Petangeske haar banen.
Deze heropening vindt plaats onder specifieke voorwaarden die door bestuur en commissie Wedstrijdzaken zijn opgesteld met inachtneming van de regels vanuit RIVM, NOC/NSF en NJBB.
Het bijbehorend speelprotocol voor de leden is als bijlage toegevoegd aan dit nieuwsbericht.
Het geldt tot 1 juli, omdat er dan, naar verwachting, een verdere versoepeling plaats zal vinden en we hopelijk ook onze kantine en terras kunnen heropenen.
Op dit moment bekijken we nog of er een vereenvoudiging van de aanmelding mogelijk is. Hier zal in de bestuursvergadering van 9 juni a.s. een besluit over worden genomen.

Lees meer
Petangeske

Uitslag Wintermiddag Competitie

Door de gevolgen en maatregelen van het Coronavirus is ook de wintermiddag competitie abrupt afgelopen. In overleg met Commissie Wedstrijd Zaken is besloten om de eindstand op te maken na de 17e speelronde. 

Lees meer
Petangeske

Nieuwjaarsreceptie 4 januari 2020

Zaterdag 4 januari was vanaf 13.00 uur iedereen van harte welkom bij de Nieuwjaarsreceptie van Petangeske.
Vele leden hebben hier gehoor aan gegeven. Na het welkomstwoord van voorzitter Cees Bosmans werd er getoost in de zaal en 
gingen de leden die daar zin in hadden nog een paar partijen boulen. 

Lees meer