Maatjes Boulen

Nieuw vanaf november a.s.: Maatjes-jeu de boules!     

Vanaf november 2023 beginnen we bij onze vereniging met het nieuw te starten project Maatjes-jeu de boules, waarmee we iedereen (dus ook niet-leden) met geheugenproblemen, zoals Alzheimer of een andere vorm van dementie de mogelijkheid bieden om een paar uurtjes te komen jeu de boulen en zodoende een bijdrage te leveren om zo lang mogelijk fit en actief te blijven. Het project is opgezet, na heel positieve ervaringen met Maatjes-tennis bij L.T.C. de Zoom en bij onze buren Smash.

Eén op de 5 mensen is op dit moment belast met een vorm van dementie. Dat betekent dat 20% van het ledenbestand van onze vereniging hiermee direct of indirect te maken krijgt. Momenteel is er géén aanbod voor deze mensen, waardoor ze mogelijk onbedoeld wegblijven omdat er geen begeleiding voorhanden is. Zowel voor deze doelgroep als voor de mantelzorgers is het juist dán erg belangrijk om actief te blijven, andere mensen te blijven zien en sociale contacten te blijven onderhouden. Met dit project scheppen we nieuwe mogelijkheden om onze geliefde sport te kunnen blijven uitoefenen, of om dit misschien (tijdelijk) weer op te pakken. Maar dan in een wat rustiger tempo.  

Maatjes Jeu de boules:

Met ingang van dinsdag 7 november kan er op de eerste en derde dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur gebould worden door deze doelgroep, begeleid door een aantal vrijwilligers van onze vereniging.  

Verdere details:

  • De sporter dient zelf voor vervoer van- en naar de vereniging te zorgen.
  • Er is géén professionele begeleiding op de baan.
  • Er zijn geen kosten aan Maatjes-jeu de boules verbonden.

Voorafgaand aan het boulen is er in het clubhuis gelegenheid voor een kop koffie en een sociaal praatje, waarna de baan wordt opgegaan. Ook na afloop is er weer volop gelegenheid om in het clubhuis even iets te drinken en na te praten, want ervaringen delen en herinneringen ophalen is enorm belangrijk .  

Na afloop van het project (medio maart 2024) zal met het bestuur en de vrijwilligers worden geëvalueerd en besloten worden of de activiteit in de daaropvolgende wintermaanden weer opgepakt kan worden.

We nodigen iedereen ook van harte uit om eens te komen kennismaken met Maatjes-jeu de boulen én om vooral mee te doen!  

Zie verdere informatie  over Maatjes-jeu de boules op de bijgevoegde flyer.

We hebben er zin in en zijn blij dat we van het bestuur alle medewerking hebben gekregen op het project te kunnen starten.

Miriam Becht, Pierre van Tilburg, Tieneke de Koning, Corrie Cox, Jo en Piet Huijbregts,  Joke Spieringhs

Nieuws Overzicht