Contributie 2024

 Senioren:
Periode Totaal
Vanaf 1 januari (Jaarcontributie) € 100,--
Vanaf 1 juli (inschrijfformulier juni) € 50,--
Vanaf 1 oktober (inschrijfformulier september)  € 31,50
 
Junioren:
Periode Totaal
Vanaf 1 januari (jaarcontributie) € 53,75
Vanaf 1 juli (inschrijfformulier juni) € 27,00
Vanaf 1 oktober (inschrijfformulier september)  € 16,75

Inschrijfgeld nieuwe leden: bedraagt € 15,00 per persoon inclusief 2 introductie lessen welke ingepland worden. Wanneer meerdere gezinsleden, wonende op hetzelfde adres, gelijktijdig lid worden, betaalt men slechts éénmaal het inschrijfgeld.

Contributiebetaling: uitsluitend via automatische incasso.

Bardiensten: Alle leden draaien jaarlijks 2x bardienst. Voor aanvang van ieder kalenderjaar kunnen leden via de website/bardienstplanning, hun voorkeur data opgeven. Aan de hand van deze informatie wordt de jaarlijkse bardienstlijst samengesteld.
Indien u verhinderd bent, dient u zelf voor een vervanger te zorgen!!!!
Bij het niet verschijnen op de geplande data,
wordt per bardienst € 50, - aan u door berekend.
Leden die in 2024  80 jaar worden hoeven geen bardienst te draaien, maar wel vrijwillig.

Opzegging lidmaatschap: opzegging door het lid is slechts mogelijk aan het eind van het verenigingsjaar, vóór 1 december. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft toch de bijdrage voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd. Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren of per email bij de ledenadministratie.

Passanten: Passanten zijn boulers, die vanwege hun werkgever, familierelaties of andere redenen, tijdelijk of regelmatig in onze omgeving verblijven en af en toe een partijtje petanque willen spelen, zonder hierbij lid van onze vereniging te zijn of te worden.
U bent van harte welkom!

Voor passanten geldt, dat ze aan de activiteiten van Petangeske deel kunnen nemen onder de volgende voorwaarden:

  1. Vrij spelen op dinsdagmiddag, dinsdag avond (zomerperiode) en donderdagavond (zomerperiode)
  2. Meespelen bij de volgende interne competities: dinsdagavond, woensdagmiddag, donderdagmiddag en zaterdagmiddag.
  3. Als een passant wil deelnemen aan de interne competities, kan dit slechts gebeuren na aanmelding bij de spelleider van het betreffende dagdeel, die dan de verantwoording draagt voor inschrijving en verder goed verloop van meespelen van de betrokken passant.
  4. Zowel het vrije spelen als het meedoen in de interne competities geldt voor ten hoogste 4 keer per kalenderjaar.
  5. De kosten voor het spelen van personen ouder dan 18 jaar, zijn €2,50 per dagdeel excl. de spelbijdrage voor een interne competitie van die middag of avond. Het bedrag van € 2,50 moet worden voldaan aan de spelleider van het betreffende dagdeel, die hiervan een aantekening maakt bij de opmerkingen op het kassaformulier en het bedrag in de kassa opneemt. 
    De kosten van de interne competitie = € 0,50 p.p. wordt ook betaald aan de spelleider en komt in de pot van dat dagdeel.

 

 

Downloads: