Opmerkingen:

Bardienst

Ieder lid is verplicht tot het verrichten van 2 bardiensten; te plannen via het menu Vereniging / Bardiensten op de website.

Uitzonderingen: Leden die in 2024 80 jaar worden of  ouder zijn dan 80 jaar (zij mogen dit uiteraard wel vrijwillig) en leden met een speciale ontheffing, die na aanvraag, door het bestuur kan worden verleend.

Ondertekende verklaart:

Kennis te hebben genomen van het vermelde uitreksel uit de statuten en het huishoudelijk reglement van de Jeu de Boulesvereniging "Petangeske".

Toestemming te geven aan Jeu de Boules vereniging Petangeske om doorlopend incasso-opdrachten te sturen aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Jeu de Boules vereniging Petangeske. Indien u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u binnen 8 weken na afschrijving laten terugboeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Opmerking: Indien er geen toestemming voor doorlopend incasso-opdrachten wordt gegeven dan wordt er jaarlijks  5,- administratie kosten gefactureerd.

Toestemming te geven aan Jeu de Boulesvereniging Petangeske om beeldmateriaal dat gemaakt is tijdens wedstrijden,competities en bijeenkomsten van Petangeske en waarop u staat, te mogen plaatsen op de website van Petangeske.

Op het gebruik en de gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 

 

Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
In bezit van:
AED diploma
BHV diploma
EHBO diploma
IVA certificaat
Wat zijn uw interesses of hobby's
1e voorkeur vrijwilligerstaak
2e voorkeur vrijwilligerstaak
Merk(en) + uniek nr. boule(s) set
*Met het scheidingsteken ; kunnen er meerdere sets aangegeven worden
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking