Opmerkingen:

Bardienst

Ieder lid is verplicht tot het verrichten van 2 bardiensten; te plannen via het menu Vereniging / Bardiensten op de website.

Uitzonderingen: Leden die in 2024 80 jaar worden of  ouder zijn dan 80 jaar (zij mogen dit uiteraard wel vrijwillig) en leden met een speciale ontheffing, die na aanvraag, door het bestuur kan worden verleend.

Ondertekende verklaart:

Kennis te hebben genomen van het vermelde uitreksel uit de statuten en het huishoudelijk reglement van de Jeu de Boulesvereniging "Petangeske".

Toestemming te geven aan Jeu de Boules vereniging Petangeske om doorlopend incasso-opdrachten te sturen aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Jeu de Boules vereniging Petangeske. Indien u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u binnen 8 weken na afschrijving laten terugboeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Opmerking: Indien er geen toestemming voor doorlopend incasso-opdrachten wordt gegeven dan wordt er jaarlijks  5,- administratie kosten gefactureerd.

Toestemming te geven aan Jeu de Boulesvereniging Petangeske om beeldmateriaal dat gemaakt is tijdens wedstrijden,competities en bijeenkomsten van Petangeske en waarop u staat, te mogen plaatsen op de website van Petangeske.

Op het gebruik en de gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.