Informatie nieuwe website

Eindelijk is het zover. Sinds het besluit in februari om met AllUnited in zee tegaan, is er hard gewerkt om tot het huidige resultaat te komen. Dit betekend niet, dat er niets meer valt te verbeteren of toe te voegen, maar met de nieuwe website hebben we zeker een goede basis gelegd voor de toekomst.

Voor wat de nieuwe website te bieden heeft, zie Lees meer....

Lees meer
Petangeske

Nieuwjaarsreceptie 4 januari 2020

Zaterdag 4 januari was vanaf 13.00 uur iedereen van harte welkom bij de Nieuwjaarsreceptie van Petangeske.
Vele leden hebben hier gehoor aan gegeven. Na het welkomstwoord van voorzitter Cees Bosmans werd er getoost in de zaal en 
gingen de leden die daar zin in hadden nog een paar partijen boulen. 

Lees meer