Informatie nieuwe website

Eindelijk is het zover. Sinds het besluit in februari om met AllUnited in zee tegaan, is er hard gewerkt om tot het huidige resultaat te komen. Dit betekend niet, dat er niets meer valt te verbeteren of toe te voegen, maar met de nieuwe website hebben we zeker een goede basis gelegd voor de toekomst.

Voor wat de nieuwe website te bieden heeft, zie Lees meer....

Lees meer
Petangeske

Speelmogelijkheden per 1 juni

Beste bezoekers,

Met ingang van 2 juni  heropent Jeu de Boules Vereniging Petangeske haar banen.
Deze heropening vindt plaats onder specifieke voorwaarden die door bestuur en commissie Wedstrijdzaken zijn opgesteld met inachtneming van de regels vanuit RIVM, NOC/NSF en NJBB.
Het bijbehorend speelprotocol voor de leden is als bijlage toegevoegd aan dit nieuwsbericht.
Het geldt tot 1 juli, omdat er dan, naar verwachting, een verdere versoepeling plaats zal vinden en we hopelijk ook onze kantine en terras kunnen heropenen.
Op dit moment bekijken we nog of er een vereenvoudiging van de aanmelding mogelijk is. Hier zal in de bestuursvergadering van 9 juni a.s. een besluit over worden genomen.

Lees meer
Petangeske

Laatste verscherpte advies Coronavirus

De bestaande maatregelen om uitbreiding van het Coronavirus te voorkomen zijn per heden, 23 maart, door de regering verscherpt. In bijgaande brief de gevolgen van de maatregelen voor Petangeske.

Lees meer
Petangeske

Uitslag Wintermiddag Competitie

Door de gevolgen en maatregelen van het Coronavirus is ook de wintermiddag competitie abrupt afgelopen. In overleg met Commissie Wedstrijd Zaken is besloten om de eindstand op te maken na de 17e speelronde. 

Lees meer
Petangeske

Update 15 maart coronavirus

Beste bezoekers,

Wij genoodzaakt onze sluitingstermijn vanwege het coronavirus te verlengen  tot en met 6 april 2020.

Met vriendelijke groet,
namens bestuur JBV Petangeske

Cees Bosmans, voorzitter

Lees meer
Petangeske

Nieuwjaarsreceptie 4 januari 2020

Zaterdag 4 januari was vanaf 13.00 uur iedereen van harte welkom bij de Nieuwjaarsreceptie van Petangeske.
Vele leden hebben hier gehoor aan gegeven. Na het welkomstwoord van voorzitter Cees Bosmans werd er getoost in de zaal en 
gingen de leden die daar zin in hadden nog een paar partijen boulen. 

Lees meer