Petangeske

Belangrijk nieuws over toernooien

Beste lezer,

Op allerlei mediakanalen wordt aangekondigd dat alle toernooien bij Petangeske weer doorgaan.
Gelet op de maatregelen die we dienen te nemen in verband met het coronavirus, is dit echter nog niet 100% zeker. Dit geldt zeker ook voor de Brabantse Wal Masters.
Het bestuur en de diverse commissie doen hun uiterste best om alle zaken ‘normaal’ te laten verlopen, maar enig voorbehoud dienen we beslist te maken.
Het coronavirus stelt ons voor lastige dilemma’s.
De grootste problemen doen zich niet voor tijdens de wedstrijden op zich. Maar doen zich voor als wedstrijden zijn afgelopen.
Zodra spelers klaar zijn met hun wedstrijd, worden ze per direct gerekend onder de noemer ‘toeschouwers’. Toeschouwers dienen 1,5 mtr. afstand van elkaar te houden en de enorme opdracht waar we ons voor gesteld zien, is of we deze 1,5 mtr afstand kunnen garanderen.
Houdt u de berichtgeving hierover in de gaten a.u.b.!

Petangeske

Speelmogelijkheden per 1 juni

Beste bezoekers,

Met ingang van 2 juni  heropent Jeu de Boules Vereniging Petangeske haar banen.
Deze heropening vindt plaats onder specifieke voorwaarden die door bestuur en commissie Wedstrijdzaken zijn opgesteld met inachtneming van de regels vanuit RIVM, NOC/NSF en NJBB.
Het bijbehorend speelprotocol voor de leden is als bijlage toegevoegd aan dit nieuwsbericht.
Het geldt tot 1 juli, omdat er dan, naar verwachting, een verdere versoepeling plaats zal vinden en we hopelijk ook onze kantine en terras kunnen heropenen.
Op dit moment bekijken we nog of er een vereenvoudiging van de aanmelding mogelijk is. Hier zal in de bestuursvergadering van 9 juni a.s. een besluit over worden genomen.

Lees meer
Petangeske

Uitslag Wintermiddag Competitie

Door de gevolgen en maatregelen van het Coronavirus is ook de wintermiddag competitie abrupt afgelopen. In overleg met Commissie Wedstrijd Zaken is besloten om de eindstand op te maken na de 17e speelronde. 

Lees meer
Petangeske

Nieuwjaarsreceptie 4 januari 2020

Zaterdag 4 januari was vanaf 13.00 uur iedereen van harte welkom bij de Nieuwjaarsreceptie van Petangeske.
Vele leden hebben hier gehoor aan gegeven. Na het welkomstwoord van voorzitter Cees Bosmans werd er getoost in de zaal en 
gingen de leden die daar zin in hadden nog een paar partijen boulen. 

Lees meer

Informatie nieuwe website

Eindelijk is het zover. Sinds het besluit in februari om met AllUnited in zee tegaan, is er hard gewerkt om tot het huidige resultaat te komen. Dit betekend niet, dat er niets meer valt te verbeteren of toe te voegen, maar met de nieuwe website hebben we zeker een goede basis gelegd voor de toekomst.

Voor wat de nieuwe website te bieden heeft, zie Lees meer....

Lees meer