Commissie Sponsoring

Over de commissie sponsoring en Jeu de Boules Vereniging Petangeske.

Sponsoring is voor veel verenigingen een belangrijk deel van de omzet. Het levert direct een positieve bijdrage aan het bereiken en behouden van een gezonde financiële staat. Jeu de Boules Vereniging Petangeske wil groeien. Het is daarom van belang dat de vereniging in deze gezonde financiële staat verkeerd, nu en in de toekomst. 

Om succesvol aan de slag te gaan met sponsoring, hebben de leden van de sponsor commissie in samenwerking met het bestuur een sponsorbeleidsplan geschreven. Dit plan zorgt voor een duidelijke structuur en kader. De vereniging kan hierdoor  een gedegen sponsorbeleid hanteren, waarbij alle betrokken partijen een zo groot mogelijk voordeel kunnen behalen.

De commissie sponsoring

De commissie sponsoring heeft de centrale rol in alle fondsenwervingsactiviteiten. Naast het werven van sponsoren verrichten zij meer taken, zoals het blijvend communiceren met sponsoren en het organiseren van bijeenkomsten en sponsoruitingen. Het takenpakket is breed en om deze reden wordt de commissie geleid als een klein bedrijf. Duidelijke functies, verantwoordelijkheden, taken en afspraken! De commissie bestaat uit enthousiaste leden die vrijwillig hun tijd besteden en bijdragen aan het verwezenlijken van de ambities van Jeu de Boules vereniging Petangeske.

Ambitie(s)

  • Jeu de Boules Vereniging Petangeske wil groeien als sportvereniging die zich richt op wedstrijdsport, recreatieve sport en MMB-sport (mensen met beperking);
  • De vereniging wil het ledenaantal laten groeien naar 300 leden;
  • De vereniging wil haar kosten blijvend dekken met contributieopbrengsten en dergelijke. Sponsorinkomsten worden als extra beschouwd. Deze extra's worden ingezet voor financiering van materiaal, activiteiten en sponsoring voor competitieteams.

Deze ambities worden als volgt samengevat:

"Het werven van financiële middelen, materialen of diensten die kunnen worden benut ten gunste van de wedstrijd-, recreatieve- en MMB-sport."

Sportieve prestaties

Voor sommige potentiële sponsoren kan de sportieve prestatie van Jeu de Boules Vereniging Petangeske belangrijk zijn. Hieronder een beschrijving.

Nationale Petanque Competitie
Dit is een landelijke competitie waaraan verenigingen kunnen deelnemen met meerdere teams. Jeu de Boules Vereniging Petangeske neemt deel met vier teams in de Topdivisie (hoogste reeks), 3e, 4e en 5e divisie. De winnaar van de Topdivisie vertegenwoordigt Nederland op het Europees kampioenschap voor verenigingen. Sinds de officiële oprichting van de Nationale Petanque Competitie (september 2016) speelt Jeu de Boules Vereniging Petangeske mee in de Topdivisie.

Nederlandse kampioenschappen
Tientallen spelers nemen jaarlijks deel aan de Nederlandse kampioenschappen. Zij hebben in de afgelopen jaren meerdere medailles gewonnen op de verschillende kampioenschappen. Een aantal van deze spelers heeft ook bewezen de beste van Nederland te kunnen zijn; zij zijn Nederlands kampioen geweest!

Internationale kampioenschappen
Onder de talentvolle spelers van Jeu de Boules Vereniging Petangeske bevinden zich ook enkele spelers die Nederland hebben vertegenwoordigd op Europese en Wereldkampioenschappen. Ook hier hebben zij bewezen tot de top te behoren door medailles te winnen. Zij spelen vanaf 2008 tot op heden op internationaal niveau.

Contactgegevens

De commissie sponsoring is te bereiken op onderstaand e-mailadres en telefoonnummer met als contactpersoon Angela Schuurbiers.

sponsoring@petangeske.nl
+31 6 51681548

Sponsoring Overzicht