Speelmogelijkheden per 1 juni

Beste bezoekers,

Met ingang van 2 juni  heropent Jeu de Boules Vereniging Petangeske haar banen.
Deze heropening vindt plaats onder specifieke voorwaarden die door bestuur en commissie Wedstrijdzaken zijn opgesteld met inachtneming van de regels vanuit RIVM, NOC/NSF en NJBB.
Het bijbehorend speelprotocol voor de leden is als bijlage toegevoegd aan dit nieuwsbericht.
Het geldt tot 1 juli, omdat er dan, naar verwachting, een verdere versoepeling plaats zal vinden en we hopelijk ook onze kantine en terras kunnen heropenen.
Op dit moment bekijken we nog of er een vereenvoudiging van de aanmelding mogelijk is. Hier zal in de bestuursvergadering van 9 juni a.s. een besluit over worden genomen.

Downloads:

Nieuws Overzicht