Nieuwjaarsreceptie 4 januari 2020

Zaterdag 4 januari was vanaf 13.00 uur iedereen van harte welkom bij de Nieuwjaarsreceptie van Petangeske.
Vele leden hebben hier gehoor aan gegeven. Na het welkomstwoord van voorzitter Cees Bosmans werd er getoost in de zaal en 
gingen de leden die daar zin in hadden nog een paar partijen boulen. 

In het welkomstwoord werd er door de voorzitter teruggeblikt op het jaar 2019. De overleden personen werden herdacht met 1 minuut stilte en daarna werd er teruggekeken op de vele positieve resultaten die het afgelopen jaar behaald zijn. 
Zo werden de vele sportieve resultaten naar voren gehaald die door onze wedstrijdspelers behaald zijn.

Het 2e team is afgelopen jaar kampioen geworden in de 3e klasse van de NPC en hierdoor gepromoveerd naar de 2e klasse.

Ellen Walraven won samen met Marwin van Diermen goud op het NK doubletten mix.
Lieke van der Voort won op het NK tripletten samen met Lynsey de Bruijn en Marina Blom de zilveren medaille.
Op datzelfde NK won Linda Schuurbiers samen met Marsha Nuijten en Roby van Rooijen de bronzen medaille.
Frans Clement en Peter Koolen waren de sterren op het NK veteranen en wonnen de zilveren medaille.
Tenslotte won Tom van der Voort samen met Kees Koogje en Essa Azgoul de Masters en gaan zij in Juli 2020 spelen op het WK in Zwitserland.

Op de foto staat een gedeelte van het 2e team dat aanwezig was op de nieuwjaarsreceptie en Linda Schuurbiers en Tom van der Voort. 

 

Ook werd naar 2020 vooruitgekeken en zijn er positieve ontwikkelingen. Ruud Pompe heeft zich aangemeld voor de wedstrijdcommissie en er wordt nog een oproep gedaan voor vrijwilligers die graag wedstrijdleider zouden willen worden.

Hans Kramer heeft zich aangemeld voor de functie als penningmeester. Na vele jaren heeft Jonie Frank aangegeven om hiermee te gaan stoppen.

          

In de komende bestuursvergaderingen zal een besluit genomen gaan worden over het beleidsplan wat de sponsorcommissie geschreven heeft en zullen er gesprekken plaats gaan vinden over het invullen van Het Bouletin en de PR.

Al met al weer veel ontwikkelingen binnen de vereniging en we kijken uit naar een sportief en gezond jaar voor al onze leden.

Nieuws Overzicht