Oprichting tot heden

Jeu de Boulesvereniging Petangeske werd officieel opgericht op 11 april 1984.

Van toen tot heden, lees meer.......

Een jaar eerder op 14 april werd er door een tiental mensen een oprichtingsvergadering gehouden bij Taveerne Thalia. Zij willen zich actief bezig gaan houden met de jeu de boulessport en willen de belangstelling hiervoor verbreiden. Op 17 augustus 1983 werd een openbare oprichtingsvergadering gehouden. Hier werd de naam onthuld die door Miep Verlinden was bedacht. Het werd Bergse jeu-de-boulesvereniging Pétanqueske i.o. (in oprichting). Het bijbehorende logo was van de hand van Harry Matthijs, een logo wat ook nu nog steeds herkenbaar is voor onze vereniging. Barbara Matthijs werd voorzitter, ondersteund door Will Wijnen-Heldt als secretaris. Will zou wat later betrokken zijn bij de oprichting van het nieuwe clubblad Bouletin, waarvan zij, tot het stoppen als papieren versie in 2017, de redactie voerde.

Op 10 december 1983 werden door toenmalig wethouder Peter van de Velde de eerste jeu de boulesbanen in de Stenen Tuin geopend. Collega-wethouder en lid van de vereniging i.o. Kees van Kemenade speelde de openingspartij.
In de ledenvergadering van 11 april 1984 werden Statuten aangeboden en vastgesteld. De vereniging was hierbij officieel opgericht. De naam werd vereenvoudigd tot Jeu de Boulesvereniging Petangeske.

Op 14 februari 1987 begonnen de werkzaamheden in de voormalige speeltuin van Sportpark Rozenoord aan de Beukenlaan. Er werden sleuven gegraven en die dag verrezen 4 lichtmasten, waarvan het licht op 22 maart door Bram van de Velde met een druk op de knop werd ontstoken. Op 26 april werden de banen door wethouder Dekkers officieel geopend. Na de openingspartij door de wethouder en zijn echtgenote met als tegenstander Adrie en Corry Smits konden alle leden, genodigden en belangstellenden de banen uitproberen. In september van dat jaar werd de omkadering aangebracht met bielzen afkomstig van het ‘chloorlijntje’, die Adrie Smits van de gemeente had gekregen evenals de plaatsing van de abri’s die hij kreeg van ziekenhuis Lievensberg. 

Op 11 juni 1989 was opnieuw wethouder Dekkers aanwezig voor de opening van een toiletgroep en berging. 

Het begin van de negentiger jaren waren gouden jaren voor Petangeske. Vooral door de inzet van Leo Bogers werd er dagelijks gewerkt aan verbetering en onderhoud van het terrein. Mannen die hem hierbij zeer terzijde stonden waren zijn maatje Gerard van Raam, Fons de Krijger sr. en Peter Jan Steenpaal. Zij waren ook nauw betrokken bij de bouw van het clubhuis in 1996. Nog steeds bestaat de onderhoudsploeg, waarin later ook Johan Roovers en Janus Matthijssen een grote rol speelden.

In 1993 werd door de leden gekozen voor aansluiting bij de NJBB. Hierdoor verdween langzamerhand het contact met de Kring Dordrecht waartoe men eerder behoorde en werd de vereniging erg actief binnen afdeling 13 van de NJBB. 

Het is onmogelijk om alle leden en bestuursleden te vernoemen die tot op heden actief zijn geweest in de realisering van de huidige staat van onze vereniging. Daarom een korte bloemlezing van de voorzitters die vanaf oprichting de kar hebben getrokken:
Barbara Matthijs(1983-1986). Zij was de eerste voorzitter. Hierna kwamen Thijs van Mourik (1986-1990), Herman Harderwijk (1990-1994), Ruud Pompe (1994-2002), Jan Luijks (2002-2004), Anneke Boksman (2004-2005), Cees Kalis (2005-2010),  Nico Coenen (2010-2015), Cees Bosmans (2015-2022) en Ruud Pompe (2022-heden)

Het bestuur wil allen die op zijn of haar manier heeft meegewerkt aan JBV Petangeske zéér bedanken. 

Chapeau!

 

Over de club Overzicht