Nieuwe Coronamaatregelen

Net als op veel andere plaatsen in de publieke sector, hecht ook Jeu de BoulesVereniging Petangeske veel waarde aan de veiligheid en gezondheid van al onze leden en van onze gasten. 

Het ligt in de lijn der verwachting dat de regering begin november verscherpte maatregelen zal afkondigen om de hernieuwde opmars van het Cornavirus te bedwingen. Vooruitlopend op die aanscherping draagt JBV Petangeske graag haar steentje bij.

Om die reden zal er vanaf  haar eerstkomende toernooi - het Krabbentoernooi op 7 november- bij binnenkomst op het complex van JBV Petangeske gecontroleerd worden of u in het bezit bent van een geldige QR code, dit om ieders veiligheid en flexibiliteit te vergroten.

Er zal middels de bekende Corona-scanapp controle plaatsvinden van de geldige digitale QRcode op uw telefoon of van de papieren versie. Zij die nog niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd, dienen een negatieve test te laten zien, die niet ouder is dan 24 uur. Zorg a.u.b. dat u uw telefoon dan ook bij u heeft!

Bent u níet in het bezit van een geldige QRcode óf van een negatieve testuitslag, dan kunnen wij u tot onze spijt níet toelaten tot ons complex. Dit geldt óók als we uw QRcode niet kunnen controleren, omdat u vergeten hebt uw telefoon bij u te dragen.

Voorts verzoeken wij u dringend om de normale en bekende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. 

Nieuws Overzicht