Laatste verscherpte advies Coronavirus

De bestaande maatregelen om uitbreiding van het Coronavirus te voorkomen zijn per heden, 23 maart, door de regering verscherpt. In bijgaande brief de gevolgen van de maatregelen voor Petangeske.

Downloads:

Nieuws Overzicht