Nieuwe beperkingen vanaf 28 november

De coronabesmettingen lopen zo snel op en brengen zo’n onbeheersbare druk op de zorg, dat onze regering heeft besloten een gedeeltelijke lockdown in te stellen.

Het betekent dat alle activiteiten vanaf zondagavond 28 november tot en met zondagavond 19 december  ’s avonds van 17.00 uur tot ’s morgens 5 uur worden stilgelegd.

 

Het heeft ook voor onze vereniging een aantal consequenties:

 

1.      Alle avondactiviteiten worden vanaf heden tot en met zondag 19 december stilgelegd. 
Dit geldt voor de trainingen van maandag en woensdag, de wintercompetitie van dinsdag- en donderdagavond en de speelmogelijkheden voor onze leden met een beperking.

2.      We hebben voor iedereen die onze accommodatie betreedt al een verplichting tot het tonen van de QR-code.

3.      Vanaf heden komt hier bij, dat wij het dragen van een mondkapje verplicht stellen op die momenten dat u niet aan het spelen bent of niet aan een tafel zit.

4.      Ook willen we u dringend vragen om zo veel als mogelijk de 1,5 mtr. onderlinge  afstand in acht te nemen!!

5.      We zullen in overleg met de commissie Wedstrijdzaken en Accommodatie beslissen of we de indeling van de banen zo kunnen laten of ook deze moeten aanpassen. We zullen dit niet speciaal communiceren, maar een en ander zal blijken als u onze accommodatie betreedt.

6.      Mogelijk wordt in de loop van volgende week duidelijk of de aanvangstijden van de NPC moeten worden aangepast of dat er andere aanpassingen toegepast worden, omdat trainen ’s avonds niet mogelijk is. Ook voor deze activiteit geldt een eindtijd van 17.00 uur. 

Deze eindtijd geldt natuurlijk ook voor alle middagactiviteiten!

 

Laten we ons samen inspannen ons steentje bij te dragen aan de vermindering van het aantal besmettingen en hopen dat we vanaf 19 december weer op een normale wijze onze activiteiten ook in de avonduren kunnen hervatten.

 

Met vriendelijke groet,

Namens uw bestuur.

 

Cees Bosmans

Voorzitter

Nieuws Overzicht