Lockdown verlengd

Het kabinet heeft besloten de huidige strenge Lockdown te verlengen tot en met 9 februari. Zij hoopt hiermee dat het aantal besmette mensen snel terugloopt. Ook de start van het vaccinatieprogramma moet er aan mee werken om de besmetting snel onder controle te krijgen. Een aantal strengere maatregelen, zoals met name het instellen van een avondklok, houdt het kabinet nog achter de hand.
Wij kunnen nog niet overzien wat voor consequenties dit verder voor onze vereniging heeft. Het bestuur komt zo snel mogelijk in vergadering bijeen, maar mag dit pas doen aan het eind van de strenge Lockdown. We hopen dat we onze vergadering op 9 februari gewoon kunnen houden.
Ook de NJBB beraadt zich op dit moment over de consequenties, die de Lockdown heeft. Hierbij wordt natuurlijk nauwgezet gekeken naar de gevolgen voor de NPC, maar ook voor het overige sportaanbod. Zij zullen de verenigingen de komende tijd hiervan op de hoogte stellen.
Voor nu kunnen we u allen alleen een uitstekende gezondheid toewensen en hopen dat u zich zo strikt mogelijk aan de maatregelen zult blijven houden. We vertrouwen op een zonniger toekomst.

Nieuws Overzicht